ALGEMENE VOORWAARDEN:

Wat verwacht Kwispelrijk van jou

 • Je hond is gezond, is preventief behandeld tegen vlooien, wormen en teken en wordt jaarlijks gevaccineerd. Een titerbepaling mag uiteraard ook.
 • Je hond is sociaal met mens en dier.
 • Bij ziekte of de eerste symptomen van loopsheid kan je hond niet mee.
 • Bij voorkeur zijn zowel een teefje als een reu geholpen.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden. Uiteraard in goed overleg i.v.m. de wandeltijden van een uur. Kunnen ze na een kortere tijd alvast even lekker uitrusten in de bench.
 • Kwispelrijk heeft altijd het recht om honden te weigeren op grond van gedrag dat problemen kan opleveren.
 • Je dient uiterlijk om 16.00 uur je hond af te melden. Bij misbruik hiervan gaat het afmelden naar 24 uur vooraf. De afgemelde uitlaatbeurt kun je in overleg op dag in dezelfde maand inhalen.
 • Jij blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die je hond veroorzaakt tijdens de uitlaatbeurt. Het is daarom verstandig als je een WA-verzekering hebt waarin je hond is opgenomen.
 • Kwispelrijk is niet aansprakelijk voor verwondingen, ziekten, infecties of kreupelheid van je hond.
 • Kwispelrijk is ook niet aansprakelijk voor enige schade aan je huishouden nadat de hond met de uitlaat is mee geweest.

Wat kan jij verwachten van Kwispelrijk

 • Kwispelrijk haalt je hond op en gaat voor een uur naar de speelweide.
 • Bij calamiteiten handelt Kwispelrijk naar eigen inzicht. Indien nodig ga ik met je hond naar een dierenarts, op kosten van de eigenaar van de hond. De dierenarts mag medische handelingen verrichten en/of medicijnen voorschrijven en/of toedienen.
 • Bij een weeralarm, extreme gladheid of levensbedreigende omstandigheden wordt er niet gelopen.
 • Kwispelrijk heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald.
 • Kwispelrijk hanteert een opzegtermijn van een maand. Als je hond per direct niet meer meegaat worden reeds betaalde gelden niet terugbetaald.
 • Kwispelrijk behoudt zich te allen tijde het recht voor om de ‘Algemene voorwaarden’ en de prijsopgaven aan te passen.
 • Kwispelrijk ontvangt een sleutel van je huis, zodat we je hond thuis kunnen ophalen.

Prijzen en betalingen

 • De actuele prijzen staan te allen tijde op de website vermeld.
 • De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • Je koopt een rittenkaart voor 10 uitlaatbeurten en met wekelijks minimaal één vaste uitlaatronde.
 • De rittenkaart is 4 maanden geldig.
 • Indien de betaling voor aanvang van de allereerste opdracht achterwege blijft, zal de uitvoering van de opdracht niet plaatsvinden, tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de intake.
 • Daarna betaling binnen 7 dagen na ontvangst factuur of betaalverzoek. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 5 dagen nogmaals een betaalverzoek. Als de betaling na herinnering alsnog achterwege blijft, volgt na 3 dagen het laatste betaalverzoek met een vermeerderring van € 16,00.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal de overeenkomst worden ontbonden.

Kwispelrijk Uitlaatservice is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (postadres: Reigersbekstraat 8, 5143 CG  Waalwijk) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 75799928

Nieuwsgierig geworden naar mij of heb je gewoon wat vragen? Neem dan gerust even contact met mij op. Een email gaat snel, een telefoontje gaat sneller en een whatsapp is het snelst ;).

Ik kan in overleg je hond bij jou thuis ophalen in Den-Bosch Noord & Zuid, Empel, Rosmalen en Hintham. In overleg kan ik op woensdagochtend en vrijdagochtend je hond bij jou thuis ophalen vanuit Waalwijk.